Följ

Problem att lämna in ansökan

Om du inte lyckas lämna in ansökan i sista steget så kan du få svar på varför och hur du kan åtgärda det här.

1. Är alla obligatoriska fält ifyllda?

Rubrikerna för varje steg i listen som visas högst upp i ansökan är gröna om allting är korrekt ifyllt.
Om något steg är blått alternativt grått betyder det att allt inte är ifyllt där. Klicka på det steget och kontrollera på sidan vilket fält som inte är ifyllt. Du ser vilka fält som är obligatoriska då de har en orange ram runt sig. Fyll i dem, spara och om alla steg nu är gröna kan du lämna in din ansökan.

Om du lagt till fält för t.ex. en budgetpost eller en bilaga men sedan inte skrivit i eller laddat upp något så kan fältet bli markerat som inkorrekt eftersom det kan vara obligatoriskt att fylla i alla fält du lägger till. I de fallen ser du en papperskorg längst ut till höger i fältet, klicka där så raderar du det tomma fältet och ansökan blir komplett (förutsatt att övriga fält är korrekta).2. Är alla fält korrekt ifyllda?

Rubrikerna för varje steg högst upp i ansökan kan också vara blå eller grå om något fält är ifyllt men inte på ett korrekt sätt. Klicka på det steg som är blått och kontrollera att alla obligatoriska fält är ifyllda och har fått en grön ram runt sig. Ett icke korrekt ifyllt fält kan t.ex. vara ett felaktigt kontonummer eller postnummer. Ändra det du skrivit in så att ramen runt fältet blir grön. Då kan du spara och se att steget i toppen av blanketten blir grönt och du kan lämna in ansökan.


3. Är villkoren ikryssade?

Längst ner i sista steget finns en liten kryssruta för att godkänna villkoren som organisationen har för inlämning. Om den inte är ikryssad kan du inte lämna in så kontrollera att den är ikryssad.
4. Är ansökan skapad i en ansökningsperiod som inte längre är öppen?

En ansökan är alltid knuten till en specifik ansökningsperiod och kan bara skapas och lämnas in i samma period. Om du har påbörjat ansökan innan den aktuella ansökningsperioden öppnade så kommer du inte kunna lämna in den ansökan nu. Samma sak gäller om du bara öppnar en gammal ansökan, från förra året till exempel, och fortsätter ändra i den för att lämna in i den aktuella perioden.

För att kunna lämna in måste du välja att skapa en ny ansökan. Har du redan skrivit in mycket innehåll i en ansökan du inte kan lämna in så får du klippa och klistra text till en ny ansökan.

Kommentarer

Powered by Zendesk