Följ

Att tänka på inför ansökan

En del blanketter kan vara relativt omfattande att fylla i. Då kan det vara bra att ha förberett sig väl för att undvika onödigt jobb eller onödiga oklarheter. Här är två saker som är särskilt viktiga att tänka på inför ansökan.

Läs ansökningsinstruktionerna hos respektive organisation

Varje organisation har sina särskilda tillämpningar för hur blanketten ska fyllas i. Oftast har de ansökningsinstruktioner på sin hemsida. Vi rekommenderar att du läser dem innan du påbörjar din ansökan eftersom det kan underlätta för dig när du sen ska fylla i blanketten.

Påbörja ansökan i rätt period

När du ska fylla i en ny ansökan är det viktigt att du påbörjar den i rätt ansökningsperiod. Om det är första gången du loggar in kan det inte bli fel – då påbörjar du helt enkelt en ny ansökan. Men om du tidigare ansökt eller påbörjat en blankett redan innan organisationen öppnade sin ansökningsperiod så kan du inte fortsätta på den gamla ansökan. Du måste öppna en ny ansökan för att den ska vara kopplad till rätt period. Annars kommer du inte kunna lämna in ansökan i sista steget.

Kommentarer

Powered by Zendesk