Följ

Steg för steg - så fyller du i blanketten

Den ansökningsblankett du ska fylla i kan se olika ut hos olika organisationer. Det är till exempel olika saker som behöver vara med i en blankett för ett stipendium eller en blankett för forskningsanslag.

Däremot finns det några generella saker att tänka på. Den här artikeln är skriven till dig som känner dig ovan när det kommer till det digitala och artikeln är sammanställd utifrån de vanligaste supportfrågorna från sökande.

Allmänt om att fylla i en ansökningsblankett

För det första är det bra att veta att du kan spara din ansökan så långt du kommit och fortsätta fylla i den vid ett annat tillfälle. Då loggar du bara in igen och klickar på din ansökan som ligger på Min sida under rubriken Påbörjade ansökningar. När blanketten öppnas kommer du automatiskt till det steg du var vid när du senast avslutade.  De flesta digitala blanketter är konstruerade för att hjälpa dig som fyller i den att göra det så korrekt som möjligt. Många fält känner automatiskt av om de fylls i korrekt och kommer att säga ifrån och markeras som ogiltiga om det exempelvis saknas information, om det finns otillåtna tecken eller liknande. Det är därför viktigt att läsa eventuella felmeddelanden som visar var det finns fel som hindrar dig från att komma vidare eller lämna in blanketten. 
Det här ser du när du öppnar blanketten

Överst i blanketten ser du blankettens namn och till exempel (1/5) som visar att du är i steg 1 av 5.

I toppen på ansökningsblanketten ser du de olika stegen du ska gå igenom innan du kan lämna in ansökan. Stegen ligger i en list som till att börja med är blå eller grå. Du kan klicka på stegen om du vill se vad som ska fyllas i längre fram och du behöver inte fylla i fälten i rätt ordning. (Det finns undantag där de uppgifter du fyller i är kopplade till varandra och därför kräver en viss ordning, då kan du inte klicka dig fram och tillbaka i blanketten).Kontaktuppgifter

I många blanketter är fältet för personnummer kopplat till en tjänst som gör uppslag mot ett register som baseras på folkbokföringens information. Det är därför viktigt att kontrollera att du fyller i exempelvis ditt personnummer korrekt. Formatet som det ska anges i står oftast i det aktuella fältet.Obligatoriska uppgifter och fältens färgkoder

Du kommer att se att vissa fält har en orange ram runt sig. Det betyder att de måste fyllas i för att du ska kunna lämna in ansökan. Alla fält får en grön ram runt sig när de är korrekt ifyllda. De får en röd ram runt sig om du försöker gå vidare utan att fyllt i ett obligatoriskt fält eller om fältet inte är korrekt ifyllt.


Datumfält och summor ska t.ex. anges i det format som står som exempel i eller ovanför fältet, oftast endast siffror, inga valutaenheter, skiljetecken eller mellanslag. Du får heller inte överskrida det max antal tecken som står i högra hörnet på fält där du kan skriva in lite längre text.

Lägga till nya fält

I vissa delar av ansökan kan du klicka på knappen Lägg till ny. Det framgår alltid av rubriken vad det är du lägger till, det kan vara fält för ytterligare en projektdeltagare, ett nytt fält för att lägga till en bilaga eller en ny budgetpost till exempel. Om du klickar på Lägg till ny kan det vara så att de nya fälten som kommer fram är obligatoriska, återigen ser du det på den orangea ramen runt fälten. Om de är obligatoriska men du ångrar dig och inte vill fylla i dem så måste du radera fälten för att kunna komma vidare i ansökan. Radera gör du genom att klicka på den röda papperskorgen som visas längst till höger på det nya fält du lagt till.Bifoga bilagor

Bilagor laddar du upp på följande sätt:

  1. Klicka på Ladda upp fil (knappen kan även ha andra mer specifika benämningar, t.ex. Ladda upp årsredovisning).
  2. Välj den fil du vill bifoga.
  3. När den är bifogad ser du filens namn och hur stor den är.

Du kan inte klicka på filnamnet i blanketten för att öppna och se innehållet i din fil. Så länge inget felmeddelande visas vid uppladdningen och om du kan se filens namn så vet du att du lyckats med uppladdningen.

Förhandsgranskning av ansökan

I sista steget kan du se hela din ansökan. Här kan du inte göra några ändringar. Om du vill ändra något får du gå tillbaka till det specifika steget och göra ändringen där. Längst ner i sista steget behöver du bara kryssa i att du godkänner villkoren och sedan klicka på Lämna in.Vill du kan du ladda ner din ansökan som PDF. När du lämnat in den kan du inte längre göra ändringar men du kan se din ansökan på Min sida under rubriken Inlämnade ansökningar.


Om du behöver mer hjälp med ansökan kan du läsa specifik hjälp i följande artiklar:

Fler svar bland våra vanliga frågor

Vill du kan du också kontakta vår support via mail support@sbsmanager.se eller på 010 138 88 29.

Kommentarer

Powered by Zendesk