Följ

Kan jag göra ändringar i en inlämnad ansökan?

Nej, när ansökan är inlämnad kan du inte längre göra ändringar i den men du kan se den på Min sida och ladda ner den som pdf om du vill.

Om du behöver göra ändringar får du kontakta organisationen som tagit emot din ansökan och förklara läget. De kan då ta ställning till om de kan lämna tillbaka ansökan till dig så att du via Min sida kan redigera och lämna in den på nytt. 

Kommentarer

Powered by Zendesk