Följ

Jag kan inte se mina bilagor i förhandsvisningen?

I förhandsvisningen visas endast filnamnet på de dokument du bifogat. Laddar du ner förhandsvisningen som pdf kommer dina bilagor vara med i sin helhet längst bak i dokumentet. 

Organisationen du lämnar in till kommer däremot att kunna öppna dina dokument och se innehållet i dem. Så länge du ser filnamnet i förhandsvisningen kan du vara säker på att dina bilagor kommer med i ansökan när du lämnar in.

Kommentarer

Powered by Zendesk