Följ

Hur vet jag att mina bilagor är med i ansökan? (Jag kan inte öppna bilagorna när jag laddat upp dem).

Så länge du inte får ett felmeddelande om att filen inte blev uppladdad så är den med.

Den ikon av ett dokument och/eller namnet på ditt dokument som du ser i ansökan betyder att din fil har bifogats, även om du inte ser dess innehåll i ansökningsblanketten.


Kommentarer

Powered by Zendesk