Följ

Kan jag få skicka in mina bilagor i pappersformat med vanlig post?

Det är upp till den organisation du söker ifrån att ta ställning till.

Generellt är svaret nej men för att se över möjligheterna till undantag behöver du kontakta den organisation du söker ifrån.

Kommentarer

Powered by Zendesk