Följ

Så vet du att ansökan är komplett

SBS Manager™ har flera automatiska kontroller för att du ska veta när ansökan är komplett ifylld och att du inte missat något.

När du fyller i ett fält korrekt och i rätt format får det en grön ram runt sig. På samma sätt blir fältet rött om du fyller i något felaktigt eller lämnar ett obligatoriskt fält tomt. Det är alltså viktigt att se efter i instruktionerna hur fältet ska fyllas i, om det till exempel ska innehålla endast siffror eller i vilket format ditt personnummer ska anges. 

När du klickar Nästa för att gå vidare till ett annat steg kommer blanketten säga ifrån med felmeddelanden och röda ramar runt fält om de inte är korrekt ifyllda eller om de lämnats tomma trots att de är obligatoriska. Om allt är ifyllt som det ska kommer steget markeras som grönt i toppen av blanketten.Du kan alltså hela tiden se om ansökan är komplett eller ej genom att kontrollera om stegen i toppen av ansökningsblanketten är grönmarkerade eller inte.Som en extra säkerhet kan du inte heller lämna in ansökan om den inte är korrekt eller komplett ifylld. Så när allt är grönt och du kan klicka på Lämna in kan du också vara säker på att ansökan är ifylld som den ska.

Har du specifika frågor om problem du stöter på i ansökan kan du leta efter svaret i sektionen Vanliga frågor.

Kommentarer

Powered by Zendesk