Följ

Formatering - att klistra in text från andra dokument

Om du har skrivit en längre text i ett annat dokument, t.ex. word, och vill klistra in den i ansökningsblanketten finns det några viktiga saker att tänka på.

Många ansökningsblanketter har ett maximalt antal tecken som får skrivas i de olika fälten. Till höger precis ovanför dessa fält finns en teckenräknare. Den visar hur många tecken du har kvar att skriva av maxantalet.En del får problem när de räknar tecknen i sitt worddokument och ser att det inte överstiger maxantalet, men sedan klistrar in det i ansökan och det blir problem att komma vidare eller lämna in ansökan. Teckenräknaren visar i dessa fall 0 tecken kvar av 1500. Det innebär att det kan vara fler än 1500 tecken i fältet och alltså överskrida maxgränsen. Då kan inte fältet räknas som korrekt ifyllt och ansökan går inte att lämna in.

Anledningen till att detta händer är för att det i ordbehandlingsprogram som Word kan finnas ett antal dolda tecken och formatering (tabeller, tabbar, blankrader m.m.) som inte räknas in i antalet tecken men som ändå finns där. Då kan du tro att du bara klistrar in 1400 tecken men i själva verket är det 1502, två för mycket i ansökningsblanketten.

Enklaste sättet att lösa detta är att klistra in texten från ditt dokument i ett program för ren text. Ofta finns det något som heter Anteckningar, Notepad eller liknande på din dator. Klistra in texten där och ta sedan den texten och klistra in i ansökan.

Kommentarer

Powered by Zendesk