Följ

Hur gör jag om jag inte kan ange organisationsnummer?

Om er organisation är nybildad, ombildad eller sammanslagen och väntar på ett organisationsnummer kan du kontakta den organisation som du ska göra ansökan hos och förklara er situation. De kan svara på hur de vill hantera ett sådant läge eftersom det varierar mellan olika organisationer och ansökningsförfaranden.

Kommentarer

Powered by Zendesk