Följ

Kan jag se hela blanketten innan jag börjar ansökan?

Ja, du kan öppna blanketten genom att påbörja ansökan.

I ansökan kan du sedan gå igenom alla steg utan att fylla i dem om du vill se vad som behöver finnas med. Observera dock att du inte kan gå vidare från obligatoriska steg genom att klicka på knappen Nästa. Du kan däremot klicka dig mellan stegen på rubrikerna i toppen på ansökningsblanketten som indikerar de olika delarna av ansökan.

Kommentarer

Powered by Zendesk