Följ

Jag kan inte registrera ett konto, varför?

Det kan bero på att organisationen du söker hos endast tillåter ett konto per organisation, t.ex. kommun. Då har någon annan hos er skapat ett konto tidigare.

Om du inte kan ta reda på det internt är du välkommen att kontakta supporten för vidare utredning.

Kommentarer

Powered by Zendesk